Wrestling Forum banner

1 - 2 of 2 Posts

·
Registered
Joined
·
222 Posts
Discussion Starter #1
Tokyo Korakuen Hall
1,700 Fans
credit: Green Destiny


- Fan Night 6 Man Tag Team Tournament - Round One: Kentaro Shiga, Kishin Kawabata & Tsutomu Hirayanagi vs. Mohammed Yone, Mushiking Terry & Yoshinobu Kanemaru went to a draw (15:00)

- Fan Night 6 Man Tag Team Tournament - Round One: Tamon Honda, Takashi Sugiura & Shuhei Taniguchi vs. Takeshi Rikio, Akitoshi Saito & Masao Inoue went to a draw (13:27) when both teams were counted out.

- Fan Night 6 Man Tag Team Tournament - Round One: Naomichi Marufuji, Go Shiosaki & Ippei Ota beat Jun Akiyama, Takuma Sano & Akihiko Ito

- Fan Night 6 Man Tag Team Tournament - Round One: KENTA, Kotaro Suzuki & Ricky Marvin beat Junji Izumida, Tsuyoshi Kikuchi & Taiji Ishimori

- Fan Night 6 Man Tag Team Tournament - Semi Final: Kentaro Shiga, Kishin Kawabata & Tsutomu Hirayanagi beat Tamon Honda, Takashi Sugiura & Shuhei Taniguchi

- Fan Night 6 Man Tag Team Tournament - Semi Final: Naomichi Marufuji, Go Shiosaki & Ippei Ota beat KENTA, Kotaro Suzuki & Ricky Marvin

- Fan Night 6 Man Tag Team Tournament - Final: Naomichi Marufuji, Go Shiosaki & Ippei Ota beat Kentaro Shiga, Kishin Kawabata & Tsutomu Hirayanagi
Looked like a great show.
 
1 - 2 of 2 Posts
Top