Wrestling Forum banner

1 - 1 of 1 Posts

·
Registered
Joined
·
109 Posts
Discussion Starter #1
Code:
1. Akira Taue vs. Kishin Kawabata
2. Takeshi Rikio vs. Shiga
3. Akitoshi Saito vs. Takuma Sano
4. 9 Man Battle Royal: KENTA, Taiji Ishimori, Kotaro Suzuki, Yoshinari Ogawa, Genba Hirayanagi, Yoshinobu Kanamaru, Akihiko Ito, Ricky Marvin, Atsushi Aoki
5. Takashi Sugiura vs. Mohammed Yone
6. Kenta Kobashi, Jun Akiyama & Tamon Honda vs. Go Shiozaki, Takeshi Morishima & Shuhei Taniguchi
Part 1
Part 2
 
1 - 1 of 1 Posts
Top