Wrestling Forum: WWE, Impact Wrestling, Indy Wrestling, Women of Wrestling Forums - View Single Post - Official Puro Match/DVD Discussion Thread (NO SPOILERS)
View Single Post
post #502 of (permalink) Old 01-02-2010, 03:23 PM
Devildude
~KENTA~
 
Devildude's Avatar
 
Join Date: May 2008
Location: Dorset, England
Posts: 1,307
Points: 0
                     
re: Official Puro Match/DVD Discussion Thread (NO SPOILERS)

So DDT, K-Dojo and BJW teamed up for a New Years event with the main event being this:

Quote:
9. 108 Person Battle Royal: Jun Kasai besiegt Great Kirara mit dem Pearl Harbor Splash (85:12). Reihenfolge des Ausscheidens: Dark Miyako Man (2:10), Yukihiro Abe (5:30), Kaji Tomato (5:49), Oriental Dragon (Ryuji Ito) (6:13), Masked Holstein (6:34), Western Tiger (Takashi Sasaki) (10:18), Tanomusaku Toba (10:58), Taishi Takizawa (11:05), "Black Angel" Jaki Numazawa (11:42), Kankuro Hoshino (11:46), Bambi (12:02), Chou-un Shiryu & Kim Nam Seok (12:50), Brahman Shu (15:52), Masashi Takeda (16:25), Kunio Toshima (16:30), Miyako Man (16:35), Takumi Tsukamoto (16:40), A. YAZAWA (Antonio Honda) (17:25), Great Kojika (17:40), Kazuki Hashimoto (17:48), Francesco Togo (19:28), Sanshiro Takagi (19:50), The Winger, Handsome JOE & Kashiwa Megane (22:30), Poison Sawada JULIE & Aku-kun (22:50), Qiball Man (26:20), Hiro Tonai (29:02), PSYCHO (29:04), Shadow WX (29:20), Shining Tiger ("Black Angel" Jaki Numazawa) (29:45), Antonio Honda (30:20), Ryuji Ito (31:10), Daisuke Sekimoto (31:40), MENīs Teioh (32:10), MIKAMI (36:40), Gota Ihashi (36:46), Daikokubo Benkei (36:58), Madness Dragon (Shinya Ishikawa) (37:40), KUDO & Shiori Asahi (38:18), Kota Ibushi (38:30), Mobara Star Festival 7 (39:00), Shuji Ishikawa (40:30), Toru Owashi & MIYAWAKI (42:00), Randy Takuya (42:08), Shining Tiger Big Buddy (Yuji Okabayashi), Ken Ohka & Yasu Urano (42:50), Brahman Kei (45:48), Craig (46:02), Taro Peanut (46:12), Tomokazu Taniguchi (46:30), Buta Gunso (Abdullah Kobayashi) (47:00), Reconstruction Snake Human Jakaider (Poison Sawada JULIE) (47:30), Michael "CEO" Nakazawa (48:05), Yoshihito Sasaki (50:10), Ryuichi Sekine (51:40), Yotsukaida (53:18), Keisuke Ishii (54:11), Masa Takanashi (54:15), Sasaki And Gabbana (55:01), Ryuichi Kawakami (55:10), Yuichi Taniguchi (55:30), KAZMA & Yuji Hino (56:04), Pierre Saionji (Kankuro Hoshino) (57:41), Yuji Okabayashi (58:40), Yuko Miyamoto, Shawn Michaels (?) (Antonio Honda) (59:30), TAKA Michinoku (59:50), YOSHIYA (61:02), Madness Tiger (63:03), TAJIRI (63:40), MASADA (63:52), Atsuo "Malenko" Sawada & Sanshiro Takagi Binnsenn Bun (64:20), GLOBO Mask (64:30), Satoru (65:42), O.K. Revolution (Ken Ohka) (65:45), Kobe Megane (67:44), YOSHIHIKO & Abdullah Kobayashi (68:21), Yuu Yamagata (69:24), Kenny Omega (70:20), Yuki (70:51), Toru Momowashi (Toru Owashi) (71:50), Marines Mask (72:51), Hardcore Kid Kojiro (72:56), Pepe Michinoku (TAKA Michinoku) (73:03), Takashi Sasaki (76:42), Dick Togo (76:48), Daisuke Sasaki (76:52), Tomomitsu Matsunaga & London Kid (78:50), Kengo Mashimo (80:30), Atsushi Ohashi (80:35), Yuichi (80:39), Takao Soma (80:40), Boso Boy Raito (80:52), Isami Kodaka (81:40), Daigoro Kashiwa (82:40), Danshoku Dino (83:25), & Great Kirara (85:12).
Screw WWE vs TNA, screw the Dome show, those are small-time. 108-man Battle Royale's are where it's at baby!
Devildude is offline  
 
 
For the best viewing experience please update your browser to Google Chrome